Wspieram.

budowę kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu

Przekaż wsparcie:

lub wpisz dowolną kwotę poniżej:

Nazwa produktu:
Dodatkowy opis:
PLN

Zapraszamy do wspierania budowy kaplicy zarówno modlitwą jak i finansowo:

Numer konta: 75 1050 1012 1000 0005 0245 3046
e-mail: wspieraj@parafianciklegionowo.pl

Przekazując wsparcie finansowe pomagasz:

w budowie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii

dzieciom ulicy z Kenii z parafii Nchiru

Idea budowy kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie

 Sięgając do historii, możemy zauważyć, że pomysł powstania naszej rodziny parafialnej zrodził się pod wpływem Kongresu Eucharystycznego w 1987 roku z pamiętną Eucharystią odprawioną przez św. Jana Pawła II pod Pałacem Kultury w Warszawie. Nasza parafia została ustanowiona 7 lutego 1991 r. dekretem kardynała Józefa Glempa, na pamiątkę roku Kongresu Eucharystycznego, czyli w lutym będziemy już mieli 30 lat! Wspólnota otrzymała wezwanie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Czując szczególne posłanie do czczenia Najświętszego Sakramentu, chcemy wybudować w naszej świątyni kaplicę stałej adoracji Ciała Pańskiego. Także wśród parafian jest ogromne pragnienie, żeby ona była.  Mówili mi o tym od dnia mojego przyjścia do naszej wspólnoty. Wielu z nich od lat się o to gorliwie modli.

Nie tak dawno bp. Romuald Kamiński napisał do nas, wiernych diecezji: „Bardzo cieszy mnie to, że już w wielu kościołach diecezji są kaplice całodziennej adoracji. Proszę, aby w każdej parafii była podejmowana praktyka częstej adoracji Najświętszego Sakramentu.” (…)

Kierując się apelem ordynariusza warszawsko-praskiego i chcąc umożliwić wiernym naszej parafii możliwość adoracji Pana Jezusa, zleciliśmy już zrobienie planów kaplicy.

Miejscem w naszym kościele, gdzie powstanie możliwość adoracji, jest boczna kaplica Matki Bożej. Chcemy, żeby stała tam także figura Matki Bożej Fatimskiej, gdyż do tej pory nie ma ona miejsca w naszej świątyni. Jest też wielkim pragnieniem parafian, by ta figura miała u nas godne miejsce. Wg. projektu Maryja miałaby wraz z nami adorować Chrystusa – słońce oświecające naszą duszę – tak, jakbyśmy byli wraz z Dziećmi z Fatimy przy Dębie Zjawienia w dzień 13 października 1917 roku  w czasie Cudu Słońca.

Wg projektu figura Maryi znajduje z boku, nad drzewem dębu portugalskiego w centrum którego umieszczona jest monstrancja w tle okręgów symbolizujących słońce i prowadzących nas do myśli, że to Chrystus jest Słońcem schodzącym z wysoka. Nad dębem unosi się gołąb Ducha Świętego, od którego zstępują promienie siedmiu Jego Darów.

W tym miejscu aktualnie znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP. Przenieślibyśmy go na ścianę kościoła nad chórem.

Będziemy musieli kaplicę przebudować, postawić szklane lub drewniane z szybami ściany oddzielające od reszty kościoła, zainstalować monitoring, kupić ławki, klęczniki i dodatkowe drzwi.

Chcąc zadbać o siebie i swoją wiarę, pragniemy zatroszczyć się także o innych. Nie wystarczy tylko, żebyśmy sobie, dla własnej potrzeby stworzyli kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, bo o tym marzyliśmy. Eucharystia musi nas prowadzić do czegoś więcej – do dania czegoś z siebie, tak, jak Chrystus, a nie tylko do tego, żebyśmy mieli satysfakcję, że możemy adorować Pana Jezusa. Papież Franciszek pochwalił ostatnio Kościół w Polsce za program duszpasterski Eucharystia daje życie”. Życie jest nie tylko zżyciem wiecznym – chcemy żeby Eucharystia prowadziła nas do dbania o życie codzienne potrzebujących. My karmimy się Bogiem i napełnieni Jego łaską będziemy nieśli pomoc dla innych, takim prostym gestem, jakim jest zapewnienie środków do wykarmienia dzieci. Pokarm jest niezbędny do życia, dlatego też obie akcje łączą się ze sobą. Kierując się tą myślą chcemy zapewnić jedzenie dla dzieci żyjących na ulicy w Afryce, w Kenii. Ks. Barnabas B. Mugambi z parafii Nchiru karmi codziennie 100 – 200 dzieci ulicy. Dzieci te, żyjąc na ulicy jeszcze bardziej są narażone z zarażenie Koronawirusem. Dzięki pomocy Ewy Korbut – oazowej misjonarki pracującej w Kenii, będziemy, jako parafia, wspierać także to dzieło. Wraz z księżmi podjęliśmy decyzję, że połowę darowizn na kaplicę przeznaczymy na wyżej wspomnianą misję.

Budowa kaplicy to tylko początek naszych działań. Chcemy pójść dalej i zapoczątkować akcję katechetyczno-informacyjną o Najświętszym Sakramencie. Ideą tego dzieła jest, aby za pomocą środków przekazu, które umożliwia nam dzisiejszy świat, rozpowszechnić nowinę o naszym Zbawicielu w Eucharystii. Realizacja kampanii edukacyjnej skierowana byłaby do młodzieży i dzieci. Właśnie w młodym pokoleniu trzeba zaszczepić miłość i szacunek do Ciała i Krwi Pańskiej.

Kolejnym, koniecznym, krokiem do realizacji tej misji jest zapewnienie wsparcia parafian i dobroczyńców parafii.

Ofiary będzie można składać na oddzielne konto parafialne specjalnie wyznaczone do tego dzieła – WSPIERAJ Kaplicę Adoracji: 75 1050 1012 1000 0005 0245 3046, a także przez wpłaty na „Katolik wspiera” i „Przelewy 24” na aplikacji parafialnej „NCiK Legionowo”, strony internetowej, instagrama i facebooka, naszej parafii.

Ks. Piotr Główka

Przekaż wsparcie: