Duszpasterze.

Księża posługujący w parafii

Poprzedni duszpasterze:

Wikariusze:

ks. Edward Skiba (21.06.1990  –  27.06.1992)
ks. Janusz Ryglewicz (19.05.1991 – 19.08.1991)
ks. Michał Swędrowski (19.08.1991 –  22.06.1992)
ks. Mariusz Gosik (27.06.1992  –  30.06.1994)
ks. Sławomir Tomaszewski (27.06.1992 – 24.06.1995)
ks. Krzysztof Abramowski (26.06.1994  –  25.06.1998)
ks. Grzegorz Grzymkiewicz (30.06.1995  –  30.06.2000)
ks. Zbigniew Rajski (26.06.1998  –  30.06.2001)
śp. ks. Zbigniew Jakubicki (30.06.2000 – 28.06.2003)
ks. Jacek Stefek (29.06.2002 – 01.07.2006)
ks. Radosław Lipiński (29.06.2002 – 01.07.2006)

Rezydenci:

Ks. Andrzej Chibowski (24.06.1999  – 15.03.2000)
śp. ks. Mirosław Konopka (25.04.1995 – 11.08.2002)

Z parafii pochodzi:

ks. Mariusz Włodkowski (do 04.06.2005)
Ks. Michał Sztreja (do 02.06.2018)