Przetarg numer 2

z dnia 04.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1pobierz »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2pobierz »
Sprostowanie do informacji z otwarcia kopertpobierz »
Informacja z otwarcia ofertpobierz »
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz »
Wyjaśnienie treści SIWZ – Odpowiedzipobierz »
Specyfikacjapobierz »
Ogłoszenie o zamówieniupobierz »
SIWZ z załącznikamipobierz »

Dokumentacja do przetargu numer 2

z dnia 04.08.2019
Załączniki od 9.1a do 9.9

Architektura zalacznik 9.1apobierz »
Architektura zalacznik 9.1bpobierz »
Elektryczne zalacznik 9.4pobierz »
Konstrukcje zalacznik 9.5pobierz »
Sanitarne zalacznik 9.7, Tom 1 projekt budowlany zalacznik 9.8pobierz »
Tom 2 projekt budowlany zalacznik 9.9pobierz »

Przetarg nr 1

z dnia 03.07.2019

Unieważnienie przetargupobierz »
Informacja z otwarcia ofertpobierz »
Ogłoszenie o zamówieniupobierz »
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz »
Wyjaśnienie treści SIWZ – Odpowiedzipobierz »
Specyfikacjapobierz »

Dokumentacja

z dnia 03.07.2019
Załączniki od 9.1a do 9.10

Architektura zalacznik 9.1apobierz »
Architektura zalacznik 9.1bpobierz »
Architektura zieleni zalacznik 9.2pobierz »
Drogi zalacznik 9.3, Elektryczne zalacznik 9.4pobierz »
Konstrukcje zalacznik 9.5, Przyłącze elektryczne zalacznik 9.6pobierz »
Sanitarne zalacznik 9.7, Tom 1 projekt budowlany zalacznik 9.8pobierz »
Tom 2 projekt budowlany zalacznik 9.9, Węzeł cieplny zalacznik 9.10pobierz »

Galeria