63141,00

Przychód z 1% w 2020 r.

68100,00

Koszty z tytułu 1% w 2020 r.

Galeria